Seminarium Främja fleråriga grönsaker i svensk matproduktion 16 oktober

Välkommen till en heldag, 16 oktober,  om odling, förädling, försäljning och användning av fleråriga grönsaker.

Flera spännande talare och gäster är inbjudna att dela med sig av sina kunskaper. Under dagen ser vi fram emot många givande samtal, nya kontakter och utbyten av erfarenheter som leder oss vidare i odlandet och användandet av fleråriga grönsaker i svensk matproduktion.

Programmet för seminariet

Presentationerna på Youtube

Presentationerna som pdf

Presentation av projektet och odlingsbeskrivningar

Eva Johansson

Ny mat, nya smaker – hur du når ut med nya produkter inklusive prissättning

Tankar kring marknad och prissättning, Lena Engelmark Embertsén, Högtorp gård

David Källströmer, Fridens trädgård

Lia Starälv, Solkulla matskog

Plantskola med fleråriga grönsaker – erfarenheter och ekonomi

Hanna Jönsson, Skogsträdgårdens växter 

Experiences of growing perennial vegetables on larger scale

Tycho Halcomb, Permakulturhaven Myrhris

Perennial Vegetables Nutrition 

Eric Toensmeier,  The Perennial Agriculture Institute

Commercial production research using small farm trials: perennial vegetables

Graham Unangst-Rufenacht, Northeast Sustainable Agriculture Research and Education program; Aaron Guman, Robinson Hill Beef

Seminariet är kostnadsfritt och finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin.