Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning

De senaste åren har grönsaksodlare börjat få upp ögonen för fleråriga grönsaker och en hel del provodlar flertalet fleråriga grönsaker. Många fler odlare är nyfikna och intresserade men har inte kommit igång ännu.  
Som ett led i kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförmedlingen om fleråriga grönsaker kommer projektet att skapa en kunskapsplattform med mentorskap och föreläsningar. Vi kommer att hålla ett seminarium hösten 2023. 

Mer om seminariet Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning 16 oktober. Anmälan senast 25 september.

Ställ dina frågor om fleråriga grönsaker här: https://docs.google.com/forms/d/1nv5HUkiRiSPDd-fr_0tHI5C29yRONPF2kSs9EvRW2Cw

Projektledare Eva Johansson tillsammans med Annevi Sjöberg och Johanna Karlén.

Projektet Främja fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning finansieras med hjälp av medel från Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin. Projektet pågår till dec 2023. Stiftelsen Skillebyholm är projektägare.