Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Nu är pilot- och samarbetsprojektet Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion klart. Det har varit mycket givande och intressant och jag hoppas att projektet leder till ökad produktionen av och efterfrågan på fleråriga grönsaker.

Har du idéer om projekt och samarbeten hör gärna av dig.

Frågor eller kommentarer? Skicka gärna! Det finns så mycket att lära sig om fleråriga grönsaker.

En fortsatt diskussion om vilken roll fleråriga grönsaker har i regenerativa odlingssystem är viktig. Det finns mycket att lära sig och vi har under projekttiden ställt frågor om produktivitet, smak, efterfrågan, näringsvärde, förädling och marknadsföring – här behövs fler fältförsök och mer forskning.

Syftet med projektet Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion är väcka intresse för fleråriga grönsaker och därmed skapa efterfrågan bland konsumenter, mathantverkare och odlare.

Vi kommer att identifiera odlingsvärda fleråriga grönsaker och bedöma dem för odling och försäljning. Samarbetspartners som deltar i projektet: Förädlad andelsförädlingsodling, Under tallarna/Tuna Kooperativ, Hornuddens trädgård, Peterslunds Eko Odling. Skillebyholm är projektägare. Skillebyholm är en mötesplats, ett centrum för biodynamisk odling, utbildning och hållbar utveckling.

Vad är fleråriga grönsaker?

Fleråriga grönsaker är helt enkelt grönsaker som växer och kan skördas flera år – de är perenna.

Varför fleråriga grönsaker?

Det finns flera fördelar med fleråriga grönsaker, jämfört med ettåriga. I och med att de är fleråriga krävs mindre jordbearbetning och när de är etablerade minskar behovet av bevattning. Fleråriga grönsaker är även mindre sjukdomsbenägna och drabbas av färre skadedjur än ettåriga grönsaker. De börjar växa tidigt på
våren och kan följaktligen förlänga säsongen då närodlat finns tillgängligt och då ge odlare inkomst tidigare på året. Fleråriga grönsaker utökar antalet arter och släkten i odlingslandskapet och ger större mångfald på tallriken. Många fleråriga grönsaker är näringsrika. Nya grönsakssorter är intressanta för mathantverkare, restauranger och konsumenter.

Artlista – en del av det vi odlat

Tillägg: En preliminär genomgång av EU Novel Food status Catalogue (https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/novel-food-catalogue/search) visar att det finns en antal fleråriga grönsaker (8–20 arter) som inte står med där men som skulle kunna tas upp brett i odling. Det gäller till exempel grönsaker som har ätits länge som Gode Henriks målla (Blitum bonus-henricus) och spenatskräppa (Rumex patientia). Eftersom de har ätits länge når de sannolikt kriteriet för historisk konsumtion och är därmed godkända som livsmedel utan att räknas som nya livsmedel. Andra grönsaker behöver bedömas av Livsmedelsverket. Vid tveksamhet bör status för nya grödor kontrolleras.

Cikoria, Cichorium intybus

Daglilja, Hemerocallis ssp.

Lungrot, Gode Henriks målla, Gode kung Henrik, Chenopodium bonus-henricus

Maskrosor, Taraxacum ssp.

Myskmalva, Malva moschata

Kantlök, Allium senescens

Kinesisk gräslök, Allium tuberosum

Piplök, Allium  fistulosum

Ramslök, Allium ursinum

Rankspenat, Hablitzia thamnoides

Smällglim, Silene vulgaris

Strandbeta, Beta vulgaris subsp. maritima

Strandkål, Crambe maritima

Bergsyra, Rumex acetosella

Sköldsyra, Rumex scutatus

Speantskräppa, Rumex patientia

Odlarna

Förädlad andelsförädling

Brigid Lefevre 

Vi sjunger Långsamhetens Lov. Vi vill att våra grödor växer sakta.
Tar tid på sig. Och sedan mognar på bästa sätt. 
Allt utan att skynda på.
En låg-intensiv odling.

foradlad.com

Under Tallarna

Yannick Porter, Robin Tidblom, Simone Grind och Ossian Tidblom

Under Tallarna drivs i form av ett kooperativ, vi är sex personer som skapar på platsen med olika bakgrund. 

Vi är övertygade om att det går att producera mat utan att ta av framtidens livsviktiga naturresurser.
Vi vet att när vi odlar jorden rätt så fullkomligt sprudlar det av liv som är med och stärker oss, miljön och lokalsamhället!
Det utforskar vi samtidigt som vi njuter goda och hälsosamma grönsaker.

undertallarna.se

Hornuddens trädgård

Karin och Mats Sjöstedt

Hornudden är en släktgård på 40 ha och odlingen är KRAV-certifierad sedan 1988. Här bor Karin och Mats med barn och barnbarn. I de uppvärmda växthus på 725 kvm resp. 1125 kvm kallväxthus odlas tex tomater, gurka, sallat, paprika och vildsparris. På åkern växer drygt 500 äppelträd, olika bärbuskar och grönsaker. Omtanke om kommande generationer, långsiktighet och resiliens genomsyrar verksamheten.

hornudden.net

Peterslunds Ekoodling

Malin Schreiber och Martin Burkett

Peterslunds Eko Odling startade med grönsaksproduktion i 2007. Peterslund ligger mellan Björnlunda och Nyköping nära sjön Båven. Här bedriver Malin och Martin en ekologisk grönsaksodling på ca 1,5 hektar friland och 300 kvm växthus och framställer mjölksyrade grönsaker. 

Allt är KRAV och Demeter certifierat. 

ekoodling.se

I media

Ytterjärna forum: Projekt ska testa produktion av ”nya” fleråriga grönsaker

ATL skrev om projektet i september 2021.

Stöttas av

Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion stöds av Jordbruksverkets Landsbygdsutveckling och Vidarstiftelsen.

Projektägare: Skillebyholm