Rapporter, artiklar med mera om perenna odlingssystem

Nyheter

Report in English

The report is now available here in English.

Rapport med odlingsbeskrivningar

Rapporten från odlarbesöken i Norden finns här.

Stort tack till alla odlare som så generöst har delat med sig av sina erfarenheter, sin tid och kunskap. Ni är alla så inspirerande!

Vidensyntese om flerårige grøntsagers potentiale som kommerciel afgrøde

Skovlandbruget Myrrhis i Danmark har skrivit en mycket intressant rapport:

Sammanställningen har utarbetats av deltagare i projektet “Klimatneutral ekologi på små ekologiska gårdar”. Syftet med syntesen är att klargöra vilka fleråriga växtarter som har potential som livsmedel i Danmark och vilka odlingsmetoder dessa växter bör odlas under för att uppfylla klimathänsyn och jordfruktbarhet.

Slutligen syftar kunskapssammanställningen till att öka medvetenheten om fleråriga grönsaker och främja deras kommersiella användning som livsmedel.

Klicka på bilden för att komma till rapporten.

Trädgårdstrollets Trädgårdspodd – Poddavsnitt 37: Om fleråriga grönsaker

Jasmine Waara och Annevi Sjöberg samtalar om fleråriga grönsaker. https://tradgardstrollet.podbean.com/

KliMat skogsträdgårdsmat från Hisingen

Anne Franze-Jordanov från Färjenäs skogsträdgård berättar om fleråriga grönsaker och hur vi anväder dem i matlagningen. Filmen är en del av projektet “KliMat- skogsträdgårdsmat från Hisingen” som Färjenäs skogsträdgård och Aspelunden skogsträdgård genomförde under 2023 med stöd från Västra Götalandsregionen.

https://www.youtube.com/@skogstradgardsmat

Fixar vi maten så fixar vi planeten

En kall vinterdag i november samlades ett 60-tal intresserade i Mo bygdegård för att lära sig mer om jordhälsa, kolinlagring och mångfald inom matsystemet. Arrangörer var Nätverket för ett hållbart Söderhamn, Centrum för flexibelt lärande (CFL), Svensk Kolinlagring, Söderhamns kommun och Länsstyrelsen Gävleborg.

Richard Karmhag, Ranbogården, inledde och förmedlade viktig kunskap om allvaret med klimatförändringarna och hur vi överträtt de planetära gränserna inom många områden, inte minst biologisk mångfald. Han berättade om hur matproduktionen kan bidra till att lagra kol och öka den biologiska mångfalden genom så kallat skogsjordbruk.

Fixar vi maten så fixar vi planeten

Flerårige grøntsager som bud på en del af klimaløsningen

Våra kollegor i Danmark Karoline och Tycho har varit med i ett 4-årigt projekt om fleråriga grönsaker. Nu är deras hemsida uppdaterad med information om fleråriga grönsaker i kommersiell produktion, skogsträdgårdsodling samt smaktester och näringsanalyser. Rekommenderas varmt. Länk

Korta filmer med beskrivningar av fleråriga grönsaker

Här berättar Stephen Barstow om svartrot som flerårig grönsak

A collection of images and stories about cultivating plant-based foodways and food futures for Norway. Plants harvested in January at Stephen Barstow’s forest garden in Malvik, Norway.

Tre föreläsningar om fleråriga grönsaker

Fleråriga grönsaker – Klimatsmart mat med nya smaker/ Annevi Sjöberg

Fleråriga grönsaker – Mer ätbart i trädgården/ Annevi Sjöberg

Perennial vegetables – Internationell inspiration/ Karoline Nolsø Aaen

Trees with Edible Leaves: PAI’s latest publication

The Perennial Agriculture Institute is very pleased to present our latest publication: Trees with Edible Leaves. It provides an overview of a remarkable group of crops, with details on nutrition and cultivation techniques. Over 100 cultivated species are described in detail, for both cold and tropical climates.

Seakale Grow Guide

En kort rapport om odling av strandkål av Aaron Guman och Graham Unangst-Rufenacht.

Growing Seakale, a Perennial Vegetable Crop

Kjell, Ylwa och Demonstrationsodlingen

På gården Hånsta-Östergärde utanför Vattholma i Uppsala kommun har lantbrukarna Kjell och Ylwa Sjelin en demonstrationsodling för perenna växter och perenna odlingssystem. Här finns över 200 olika sorters perenna grödor! Länsstyrelsen i Uppsala län har varit med och finansierat skötsel på demonstrationsodlingen och hade aktiviteter inom tre olika information och demonstration projekten som EU och Sverige finansierar.

I den här filmen tittar biologen Maria Brandt på demonstrationsodlingen och alla dess delar och talar med experterna Per Nilsson och Göran Bergkvist om hur perenna odlingssystem fungerar och fördelarna med att ha perenna växter i sitt jordbruk. I filmen visas även en damm som ingår i demonstrationsodlingen som illustrerar vikten av vatten i odlingslandskapet.

Medverkande: Maria Brandt, Kjell Sjelin, Ylwa Sjelin, Per Nilsson, Göran Bergkvist


Läs mer om demonstrationsodlingen: Demonstrationsodling av perenna växter till livsmedel – Agroforestry Vattholma (agroforestry-vattholma.se)

Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion

Pilot- och samarbetsprojektet Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion bidrar med kunskap om yrkesmässig odling av fleråriga
grönsaker.

Praktisk kunskap om fleråriga grönsaker har hittills saknats då det finns få odlare och då den kunskap som finns inte sprids formellt. Det finns idag ingen storskalig odling av ”nya” fleråriga grönsaker i Sverige och bara en handfull plantskolor som drar upp plantor i liten
skala. Det finns många sorter och arter fleråriga grönsaker, men de har inte tidigare bedömts ur ett yrkesodlingsperspektiv i Sverige.

Läs rapporten här och en sammanställning av bedömda sorter här.

Näringsanalys av fleråriga grönsaker i kallt klimat

Fjorton arter fleråriga grönsaker testades med avseende på nio näringsämnen som behövs för att åtgärda vanliga brister. Sammansättningen jämfördes med en uppsättning allmänt odlade och marknadsförda referensgrönsaker. För åtta av de nio näringsämnena hade minst en art högre halter än någon referensgrönsak, och när det gäller Zn var det tio arter som hade det. Tio arter hade mer än en näringsämneskoncentration som var högre än referensgrönsakerna, och bladen av Urtica dioica, Morus alba x M. rubra, Chenopodium bonus-henricus och Rumex patientia var särskilt näringsrika. Vi jämförde fleråriga och tvååriga grönkålssorter, och trots vissa variationer visade det sig att de hade identiska profiler med samma koncentration av näringsämnen.

https://experiment.com/projects/nutritional-analysis-of-cold-climate-perennial-vegetables

Blommor för bin

I denna sammanställning kan du hitta uppgifter om inte mindre än 528 örter som är mer eller mindre bra för honungsbin och andra vilda bin.

Här finns en del fleråriga grönsaker listade.

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo226.html

Stephen Barstow om sin odling

Recipes for Leafy Greens

https://foragerchef.com/category/wild-green-recipes/

Poddar

Odlarna avsnitt 72: Annevi Sjöberg om sin odlarresa, och hur hon nu landat i den lilla bruksorten Stjärnsund i Dalarna där hon bland annat är med och bygger upp Mångfaldsträdgården och Permakultur Stjärnsund.
Ulrika och Lindas Trädgårdspodd, avsnitt 81: Perenna grönsaker och annorlunda bär med Annevi Sjöberg

Ny studie: Så kan jordbrukets kolinlagring bli bättre

Att öka kolinlagringen inom jordbruket är avgörande för att nå klimatmålen. I en ny studie – baserad på bönders och livsmedelsaktörers framtidsvisioner – listas åtgärder som ska bidra till detta. Men studien visar också att visionerna och arbetet med ett hållbart och klimatsmart jordbruk krockar med krångliga EU-regler och svårigheter att mäta den direkta klimatnyttan.

https://www.lu.se/artikel/ny-studie-sa-kan-jordbrukets-kolinlagring-bli-battre

Perennial Crops: New Hardware for Agriculture

Perennial grains, legumes and oilseed varieties represent a paradigm shift in modern agriculture and hold great potential for truly sustainable production systems.

https://landinstitute.org/our-work/perennial-crops/

Perennials as Future Grain Crops: Opportunities and Challenges

Perennial grain crops could make a valuable addition to sustainable agriculture, potentially even as an alternative to their annual counterparts. The ability of perennials to grow year after year significantly reduces the number of agricultural inputs required, in terms of both planting and weed control, while reduced tillage improves soil health and on-farm biodiversity. Presently, perennial grain crops are not grown at large scale, mainly due to their early stages of domestication and current low yields. Narrowing the yield gap between perennial and annual grain crops will depend on characterizing differences in their life cycles, resource allocation, and reproductive strategies and understanding the trade-offs between annualism, perennialism, and yield. The genetic and biochemical pathways controlling plant growth, physiology, and senescence should be analyzed in perennial crop plants. This information could then be used to facilitate tailored genetic improvement of selected perennial grain crops to improve agronomic traits and enhance yield, while maintaining the benefits associated with perennialism. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.898769/full

Hemsidor

Permakulturhaven Myrrhis

https://permakulturhaven.dk/

Edimentals – Stephen Barstow

Perennial vegetables, Edimentals (plants that are edible and ornamental) and other goings on in The Edible Garden,

https://www.edimentals.com/blog/

The Land Institute

https://landinstitute.org/

The Perennial Agriculture Institute

To mitigate climate change by accelerating the adoption of agroforestry and perennial crops.

https://perennialagriculture.institute/blog/

The Agroforestry Research Trust

The Agroforestry Research Trust is a non-profit making charity, registered in England, which researches and educates about agroforestry and perennial crops. We do practical research on our trial grounds, run courses, publish guides, and sell plants, seeds and books.

https://www.agroforestry.co.uk

Databaser

Plants for a Future

Mansfeld’s World Database of Agriculture and Horticultural Crops

Böcker

Around the World in 80 Plants – Stephen Barstow

Fantasisalater Eventyrlige blomstersalater – Aiah Noack

Fleråriga grönsaker Upptäck, odla, njut – Philipp Weiss, Annevi Sjöberg, Daniel Larsson

How to grow Perennial Vegetables – Low-maintenance, low-impact gardening – Martin Crawford

Mad med Flerårige Grøntsager – Thea Hestbjerg, Karoline Nolsø Aaen, Tycho Holcomb

Skogsträdgåden Odla ätbart överallt – Philipp Weiss och Annevi Sjöberg